VESIOSUUSKUNTA
Organisoi ajoissa
Suurimmassa osassa Suomen vesiosuuskuntia on puheenjohtaja ja hallitus ikääntynyttä, kun nuorempaa sukupolvea on ollut vaikeaa saada mukaan. Vaarana on tiedon katoaminen henkilöiden vaihtuessa ja ajan kuluessa.

Vesiosuuskunta on laaja rekisteri vesiosuuskunnan käyttämien tietojen ylläpitoon. Ohjelmaan talletetut tiedot ovat koko hallituksen käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta pilvipalvelusta. Talletetut tiedot eivät ole enää yhden tai kahden ihmisen muistissa, vaan kirjallisesti muistiin merkittynä kaikkien asianosaisten tiedossa, tietenkin käyttöoikeuksien rajoissa.

Vesiosuuskuntien asioita hoidetaan usein oman työn ohessa, vapaa-ajalla ja palkatta. Jos tieto on vaikeasti löydettävissä, kaatuu työ usein samojen ihmisten tehtäväksi ja työ on hidasta. Tässä kohdin ohjelmasta saa suurimman hyödyn. Kerran sinne laitettuja tietoja voi tarkastella mobiilisti yhtä hyvin maastossa, kokouksessa tai puhelimessa asiakkaan kanssa puhuessa. Tämä nopeuttaa asioiden hoitoa ja antaa mahdollisuuden jakaa työtaakkaa useamman henkilön kesken.