ROBOMENU
Ohjelmoinnin opetus
NAO robotin avulla mahdollistamme ohjelmoinnin alkeiden oppimisen hauskalla ja mielenkiintoisella tavalla. RoboMenun avulla NAO robotin käyttö ja ohjelmointi on helppoa ja onnistuu niin aikuiselta kuin lapseltakin. Ohjelmointi tehdään RoboMenun selkeällä opetustavalla, joka perustuu koodin kirjoittamisen sijaan toiminta-palikoihin ja niiden parametreihin.

Uusi opetussuunnitelma on tuonut mukanaan tarpeen robotiikan ja ohjelmoinnin opettamiselle kouluissa. Perinteinen koodaaminen kirjoittamalla on liian hidasta ja virhealtista. Matematiikan opetuksen ohessa ei pystytä menemään kovin syvälle ohjelmointiin, vaan tarvitaan helpommin lähestyttäviä ratkaisuja. RoboMenu ohjelmisto on kehitetty vastaamaan tähän tarpeeseen.

Käyttäjät voivat jakaa ohjelmiaan RoboMenun avulla, jolloin ne ovat myös muiden käyttäjien ja NAO robottien saatavilla. Tehdyt ohjelmat tallentuvat pilvipalveluun ja ne ovat jaettavissa suoraan RoboMenusta ilman hankalaa tiedostojen lähetystä. Ohjelmien päivityksiä tai eri versioita ei tarvitse miettiä, vaan ne tallentuvat siten, että viimeisin versio on automaattisesti käytössä kaikilla.